Op verzoek van het ministerie van Binnelandse Zaken heeft Zig de afgelopen periode samen met SVH hard gewerkt aan het digitaliseren van de inkomenstoets voor sociale huurwoningen.

Proof of Concept:
Zig heeft in een Proof of Concept een eerste koppeling gerealiseerd met het digitale loket van Mijn Overheid. Met deze koppeling is het voor woningzoekenden niet meer nodig om inkomensdocumenten te verstrekken, maar kunnen de inkomensgegevens direct en gevalideerd worden opgehaald bij Mijn overheid.

Met deze koppeling wordt fraude in de toewijzing van sociale huurwoningen voorkomen, worden de administratieve lasten van woningzoekenden en woningcorporaties sterk verlaagd en hoeven er niet langer gevoelige documenten te worden opgeslagen.

In de video zie je de toepassing die Zig heeft gerealiseerd. Binnenlandse zaken heeft aangegeven dat dit nu vervolg kan krijgen in een pilot waarmee gekeken wordt hoe dit daadwerkelijk in de praktijk kan werken. Uiteraard loopt Zig voorop om met deze toepassing verder te gaan. Zodra het kan zullen we deze module breed beschikbaar maken in het Zig | Aanbod Platform.